Automobilový průmysl

Nestandardní technologie

REFERENCE


Zařízení provádí provozní nedestruktivní kontrolu deformační síly lemu stropního panelu v místech uložení hlavových airbagů.
Chudeřice
Aplikační stolky lepí na přesně určené místo přídavné komponenty na automobilové sklo a poté kamerou zkontrolují přítomnost všech komponent na správných místech.
Žebrák

Stroj na nanášení Fluxu byl vyvinut proto, aby bylo umožněno aplikovat vrstvu Fluxu na hliníkové pláty. Stroj je navržen pro několikaletý provoz v sériové výrobě. Všechny kroky celého procesu jsou automatické. Stroj je jednoduchý na obsluhu i servis.

Všechny díly určené k pokrytí vrstvou Fluxu prochází následujícími kroky:

  • Předehřátí horkým vzduchem na nakládacím dopravníku pomocí ohřívacího systému umístěného uvnitř kabiny
  • Pokrytí Fluxem na druhém dopravníku
  • Usušení na třetím dopravníku horkým vzduchem pomocí ohřívacího systému umístěného uvnitř kabiny
  • Vizuální kontrola kamerou (volitelná)
Washington
Zařízení, které provede zalisování kovového rámečku do připraveného otvoru. V tomto případě se lisují rámečky do předních dvou a bočních otvorů

Vývoj a výroba nestandardních technologických celků na klíč přesně dle zadání a přání zákazníka od jednoduchých jednoúčelových stojů až po plně automatické zařízení.

Nabízíme kompletní služby - spolupráci na vývoji technologií, konstrukčních prací, produkce, montážních prací, instalaci na místě a zaškolení obsluhy.

 
Copyright © 2008-2023, SKLOPAN LIBEREC, a.s.