Automobilový průmysl

Automatizace pro automobilový průmysl

REFERENCE

Liberec
Utahovací zařízení slouží k automatickému dotažení ventilku. Správně provedená akce je pak identifikována natištěnou značkou.
Liberec
Linka na montáž klimatizačních jednotek obsahuje poka-joke systém pro kontrolu operací, multifunkční systém pro sběr a uchování dat a kamerový přípravek na kontrolu pozice dílů.
Přeštice
Dokončovací linka je určena pro montáž střešního panelu Škoda SK251 resp. SK253. Do linky je vložen střešní panel ve variantě ND bezprostředně po jeho vyrobení. Po vložení střešního panelu a obou rámečků se provede kontrola přítomnosti těchto dílů a následně se spustí automatický cyklus. V dokončovací lince se provádí zalemování (zapertlování) plechových rámečků pro přední a zadní lampičku. Současně se vystřihnou otvory v oblasti slunečních clon a ve všech grifech (oblast madel). Po skončení lemování a prostřižení otvorů se provede měření tuhosti stropu v přední části střešního panelu (sloupek A). Pokud vše proběhne OK, dojde k vytištění štítku včetně čárového kódu. Zároveň se naměřená data o tuhosti ukládají do PC.
Liberec
přípravek slouží ke kontrole trubek klimatizací. H-VAC je založen do zařízení a následně je provedena mechanická kontrola trubek - jejich vzájemná poloha. Systém zobrazí na kontrolním panelu výsledek měření - dobrý/špatný kus. Pomocí kontrolek jsou identifikovány jednotlivé upínací i měřené body
Automatické zakladače a vykladače, mezioperační sklady, robotizovaná pracoviště, dopravníkové systémy, Poka - Yoke, jednoúčelové zařízení
 
Copyright © 2008-2023, SKLOPAN LIBEREC, a.s.