Automobilový průmysl

Reference

Aktuality

Automatické pracoviště pro sekvencování hlav kol vyvinuté firmou SKLOPAN LIBEREC v novinách ŠKODA MOBIL.
Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu
Účast na veletrhu pracovních příležitostí - EDUCA

JIS palety:

Skupina: Automobilový průmysl
Typ reference:
Zákazník: CJSC Magna Technoplast
Místo: Sankt Peterburg
Země:  Rusko
Realizace: 2 / 2013Popis:

1. Popis

Palety jsou určeny k manipulaci s frontendy z točny manipulátoru a přepravě k další montážní operaci. Na vozíku mohou být nasazeny vždy až 4ks frontendů, které jsou zafixovány upínáky ve správné po-loze. Díky masivnímu rámu s rukojeťmi a otočnými koly je vozík snadno ovladatelný. Každý vozík se musí nejprve seřídit dle šablony, která určí správnou polohu trnů a tím zaručí požado-vanou pozici jednotlivých frontendů k přepravě na vozíku.

2. Postup projektu

Na základě požadavků zákazníka byl vypracován návrh konstrukce vozíku. Ze schváleného konceptu byl vyroben prototyp vozíku a zaslán zákazníkovi do Ruska. Připomínky z provozu byly znovu zapra-covány do technické dokumentace a výroba sériových kusů odladěna tak, aby výrobek vyhověl požadavkům zákazníka.

Seřízení vozíku proběhlo po první dodávce, která zahrnovala i šablonu. Šablona musela být seřízena přímo podle manipulátoru v Rusku a podle jejího nastavení se seřídily i došlé vozíky. Při seřizování byl zaškolen personál, který další dodávku vozíků seřídil již vlastními silami.galerie:

 
Copyright © 2008-2023, SKLOPAN LIBEREC, a.s.