Management kvality

Aktuality

Automatické pracoviště pro sekvencování hlav kol vyvinuté firmou SKLOPAN LIBEREC v novinách ŠKODA MOBIL.
Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu
Účast na veletrhu pracovních příležitostí - EDUCA

Mezi hlavní priority společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. je stát se významným dodavatelem pro sklářský a automobilový průmysl se zajištěním komplexních služeb zákazníkovi.

   Pro podporu splnění těchto náročných cílů byl vytvořen a certifikován „Systém managementu kvality". Tento systém je pravidelně re-certifikován. V říjnu 2018 byl úspěšně re-certifikován dle normy ISO 9001 : 2015. Certifikační společností je Intertek, s.r.o.

   Systém je založen na neustálém zlepšování procesů, prevenci a předcházení možných nedostatků. Jeho nedílnou součástí je i kladení důrazu na rychlou reakci v případě vzniku problému a jeho řešení.

   Vedení společnosti si je vědomo důležitosti dovedností a schopností svých zaměstnanců a proto je kladen důraz a úsilí na jejích zdokonalování.

   Vedení společnosti usměrňuje zlepšování procesů tak, aby byla zajištěna jejich efektivnost a účinnost a následně aby docházelo ke zvyšování ziskovosti a posílení stability společnosti a zajištění její budoucnosti.

 

Společnost SKLOPAN LIBEREC, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Vize společnosti a Politika Kvality:

 

 
Copyright © 2008-2024, SKLOPAN LIBEREC, a.s.