Historie společnosti

Aktuality

Automatické pracoviště pro sekvencování hlav kol vyvinuté firmou SKLOPAN LIBEREC v novinách ŠKODA MOBIL.
Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu
Účast na veletrhu pracovních příležitostí - EDUCA

2016

 • Společnost SKLOPAN LIBEREC, a.s. oslavila 25 let svého působení na trhu. Nejvýznamnější zakázkou byl kontrakt na dvě montážní linky pro Denso Liberec. Společnost dodala několikáté zařízení pro montáž front-endu automobilce Škoda-Auto. Byla dodána technologická zařízení pro výrobce stropních panelů- IACG, Grupo Antolin. Úspěšné byly dodávány kontrolní systémy pro stropní panely na měření tuhosti, pro autoskla na měření rozměrů. Byl naplněný plánovaný obchodní objem zakázek v oblasti kontrolních, měřících a ustavovacích přípravků. Podařilo se vstoupit do nového odvětví kontraktem na manipulační zařízení pro výrobce sanitární keramiky. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem: 62 431 tis. Kč. Počet zaměstnanců celkem za společnost: 60 osob

 

2015

 • Byla vyrobena a předána montážní linka MFA II pro Denso Manufacturing. Úspěšně se realizovaly projekty pro firmu ŠKODA-AUTO v oblasti montáže vozu. Pro společnost AGC Chudeřice jsme dodali lepící stoly, kam jsme aplikovali optické systémy. V závodě Škoda Auto Kvasiny jsme instalovali další montážní manipulátor pro zástavbu Front-endu do linky SUV a předmontážní vozíky pro front-endy. Proběhl recertifikační ISO audit s úspěšným výsledkem. Společnost podepsala Regionální strategickou dohodu (RSD) pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl. RSD se uzavřela s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu vzdělávání a práce. Tržby za vl.výkony a zboží celkem (D20, D21): 116,3 milionů Kč. Počet zaměstnanců celkem za společnost: 66 osob

 

2014

 • Na konci roku 2014 byla pro zákazníky SPL SERVIS zprovozněna první část linky, zajišťující tzv. suché čištění. Byla vyrobena a předána montážní linka klimatizací pro DENSO Manufacturing. Byla zahájena spolupráce s novými zákazníky. Nejdůležitější bylo získání projektu pro Carlex Lucembursko na dodávku kompletační a kontrolní linky čelních autoskel. Významný podíl produkce firmy zaujímala výroba kontrolních, měřících a kompletačních přípravků a nářadí pro tradiční zákazníky - např. AGC, Saint Gobain, Carlex, ale i nové zákazníky jako je např. DENSO Air. Proběhl recertifikační ISO audit s úspěšným výsledkem. Firma se zúčastnila výstavy Glasstec v Düsseldorfu. Společnost obdržela dotaci od Libereckého kraje na nákup softwaru pro řídící systém Siemens S7-300 ve výši 84 000,-- Kč. Tržby za vl. výkony a zboží celkem (D20, D21): 149 805 tis Kč. Počet zaměstnanců celkem za společnost: 66 osob

 

2013

 • Největší a nejvýznamnější zakázkou roku byla nová recyklační linka na obalové sklo a ploché sklo pro firmu ENVY RECYCLING s.r.o. - tento projekt byl v roce 2013 zkušebně zprovozněn, dokončen a řádně předán zákazníkovi. Proběhl recertifikační ISO audit s úspěšným výsledkem. Firma se zúčastnila konference v oblasti pájení hliníku v Düsseldorfu. Proběhl workshop, na základě kterého jsme získali zakázky přesných měřících přípravků pro automobilový průmysl. Zakázky tohoto typu jsme se pokoušeli dělat již v minulosti, ale technologie našeho strojového parku nám neumožnila dodávat tyto přípravky ve 100% kvalitě požadované zákazníkem. Tržby za  vl. výkony  a  zboží  celkem  (D20, D21):  173 345 tis Kč. Počet zaměstnanců celkem za společnost: 84 osob

 

2012

 • Největší a nejvýznamnější zakázkou roku byla nová recyklační linka na obalové sklo a úprava stávající linky na ploché sklo pro firmu SPL Recycling a.s. v Chudeřicích - tento projekt byl v roce 2012 plně zprovozněn, dokončen a řádně předán zákazníkovi. Firma dosáhla historických výsledků v důsledku realizace recyklační linky a dalších významných projektů pro Škoda Auto, Valeo, IACG, atd. Proběhl recertifikační ISO audit s úspěšným výsledkem. Firma se zúčastnila konference v oblasti pájení hliníku a celosvětové výstavy v oblasti zpracování skla Glasstec v Düsseldorfu. Získání dotace v oblasti inovace na koupi nového CNC stroje s vysokou přesností a efektivitou - vybrán stroj DMF 260/11linear od společnosti DMG/Mori Seiki. Stroj byl pořízen, nainstalován a úspěšně zprovozněn. V roce 2012 bylo do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 22.12.2011 o zvýšení základního kapitálu z částky 41 670 tis. Kč na částku 66 670 tis Kč - vložen Patent - dlouhodobý nehmotný majetek. Tržby celkem (D20, D21): 187 495 tis. Kč. Počet zaměstnanců celkem za společnost: 78 osob.

 

2011

 • Přelom roku 2010 - 2011 -  implementace nové verze řídicího systému K2. Získali jsme nové projekty pro ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi, dodali jsme několik kvalitních projektů našim důležitým zákazníkům - Denso, Benteler, Inteva, Grupo Antolin, IACG atd., pracovali jsme na největším projektu kompletní montážní technologie hlavových opěrek pro BMW řady L7 pro zákazníka nectec Automotive. Získali jsme zakázky pro společnost Tiberina, dále pak pro společnost Securit Saint Gobain na výrobu měřících maket. Zahájili jsme výstavbu recyklační linky v Rusku (oblast Moskva, Klin). Oslavili jsme 20. výročí činnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. Obhájili jsme certifikaci systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2008. Dne 21.11.2011 zapsaný nový člen představenstva Ing. Jaroslav Pechar, 12.12.2011 byla zapsaná změna do obchodního rejstříku ohledně podepisování dokumentů za společnost. Byla založena společnost SPL-Group. Došlo ke změně loga společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. Společnost zakoupila patent "Způsob úpravy povrchu plochého skla a zařízení" k provádění tohoto způsobu, který je zapsán do databáze patentů vedené Úřadem průmyslového vlastnictví. Bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti na částku 66.670 tis. Kč. Tržby celkem (D20, D21): 129.173 tis Kč, 56 zaměstnanců

2010 

 • Přelom roku 2009 - 2010 prodej divize 17 (dolomit), divize 18 (vlečka), divize 11  (nemovitosti) a  divize 19 (nářadí)  do  společností   SPL SERVIS s.r.o., SPL TOOS s.r.o. a SPL Real s.r.o.; účast na výstavě Glasstec, Düsseldorf, Německo; dále prohlubující se spolupráce s firmou DENSO (linky Mercedes a Yaris), Benteler v oblasti měrek a IACG (linka AUDI CZ); získali jsme nové potenciální zákazníky a projekty jako např. nectec Automotive (linka na hlavové opěrky), BEHR (linka na montáž klima jednotek GM-Delta) a Arvin Meritor (nyní Inteva Products) v zakázce (linka na výrobu roletek Mercedes); získání dalšího projektu a výrobu motorkových rámů BMW ve firmě Benteler; tržby celkem (D20, D21): 84 mil Kč

2009 

 • Úspěšné získání certifikátu ISO 9001:2008 v rámci reauditu dle nové normy; účast na výstavě Glassman, Dubai, SAE a Národní výstava , Mexico City, Mexico; realizované projekty v roce 2008 :  instalace  manipulátoru zástavby frontendu Fabia  - ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, instalace  zařízení pro měření tuhosti stropů  - GRUPO ANTOLIN SPAIN, přestavba linek montáže klimatizací vč. kamerové vizualizace - DENSO, měřící přípravky - BENTELER, umbugovací zařízení - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA;  tržby celkem : 255.657 tis. Kč, 108 zaměstnanců

2008  

 • Úspěšné obhájení certifikátu ISO 9001:2000 při dohlížecím auditu v D18; rozšíření vykládky surovin pro GVB Barevka na nové lince R3; spuštění nových internetových stránek www.sklopan.cz; účast na výstavě Glasstec v Düsseldorfu - Německo a Glasstech Asia - Vietnam; realizované projekty v roce 2008: instalace linky pro matování skla - AGC Teplice, instalace linky pro matování skla - Voroněž (RUS), přestavba linek montáže klimatizací - DENSO, výroba a úprava forem - PROSEAT, sériové tvářecí nástroje - IACG, přípravky pro kontrolu svárů - ŠKODA AUTO, kontrolní přípravky - GRUPO ANTOLIN SPAIN; tržby celkem: 248 mil. Kč, 110 zaměstnanců.

2007

 • Zahájení obchodní činnosti Sdružení 2007 VIAMONT a SKLOPAN LIBEREC, a.s. ; byl prodán výrobní objekt Na Zvonku 788 a ke konci roku 2007 došlo k zásadním změnám v managementu a organizační struktury společnosti; bylo vytvořené tzv. detašované pracoviště přímo v prostorách společnosti BENTELER ČR v Jablonci n. Nisou; realizované projekty - úpravy linky pro matování skla - AGC, zakládání rámečků Nissan - GRUPO ANTOLIN UK, dokončovací linka Mercedes - IACG, montážní stanice volantů TRW, nově spolupráce s firmou DYTRON s.r.o.

2006

 • Založena nová divize 21 sériová výroba dílů pro automobilový průmysl v rozšířených prostorách firmy SKLOPAN LIBEREC, a.s.; prodej části společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. - divize recyklace a divize doprava - firmě SPL Recycling a.s.; rozšíření obchodních aktivit v Rusku, Voroněž; účast na výstavě Glasstec v Düsseldorfu v Německu; realizované projekty - Dokončovací linka AUDI B8; Kontrolní stanice AUDI B8 Coupé - IACG s.r.o., Přeštice; Kontrolní linka - GLAVERBEL S.A., Seneffe; Automatické řezání zrcátek a odlamování rohů - Glaverbel Czech a.s., Oloví

2005

 • Rozšíření oblasti spolupráce v oblasti dodávek forem s firmou Proseat Mladá Boleslav s. r. o., v oblasti nestandardních technologií s firmou Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. a SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH; největší projekty roku byly chladící dopravník AGC Automotive Hungary Ltd., dopravníkové linky a Poka-Yoke pro DENSO Manufacturing Czech a.s., automatické zařízení pro zakládání spisů pro Kardex s.r.o.

2004

 • Nákup 3D měřící stanice ALFA DEA a 5osé CNC frézky TOStec GRATA; zahájení spolupráce s firmou DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., BENTELER BOHEMIA s.r.o., PEGUFORM BOHEMIA k.s.; vývoj myčky na formáty PLF; největší projekty tohoto roku byly Matelux - Glaverbel Czech a.s., mikrovlnná sušička stropních panelů - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.; firma vystavuje na 18. mezinárodní výstavě Glasstec 2004 v Düsseldorfu v Německu

2003

 • 20.10.2003 došlo k fúzi společností CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké sklářské stroje s.r.o. a SPL - SEAL s.r.o. a právním nástupcem se stala a. s. CZ SKLOPAN LIBEREC na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 27.11.2003 byla dokončena transformace tří společností a jméno nástupnické organizace bylo změněno na SKLOPAN LIBEREC, a.s. se sídlem Zahradní 445/45, 460 01 Liberec 11; certifikace systému managementu jakost dle normy ISO 9001 : 2000; stěhování a zahájení provozu v nových prostorách; zahájení výroby na detašovaném pracovišti v AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích; zahájení spolupráce s firmou TRW Volant a.s. a FEHRER Group; prodej podílu v B P R-Bohemia public relation s.r.o.

2002

 • SPL - SEAL s.r.o. kupuje objekt bývalého Milka za účelem dalšího rozvoje CZ SKLOPAN LIBEREC a.s.; úspěšná prezentace firmy na výstavách Glasstec 2002, Düsseldorf v Německu a GCMM, Dubai ve Spojených arabských emirátech; divizi doprava byla udělena licence k provozování drážní dopravy na vlečce Řetenice; dodána linka ANA K3 pro STV-Glass, a.s., Val. Meziříčí a zahájena spolupráce s firmou GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.

2001

 • Ve vedení společnosti Liberecké sklářské stroje s.r.o. došlo ke sloučení obchodních podílů a společnost převzal jediný společník; založení Sklopan, Inc. se sídlem v USA; dodána výrobní a kontrolní linka PYROBEL do závodu Oloví

2000

 • Založena společnost SPL - SEAL s.r.o. za účelem zavedení nové americké technologie výroby izolačních dvojskel v Evropě; 2. výstava Glasstec 2000, Düsseldorf v Německu; v tomto roce také dochází k zásadním personálním změnám ve vedení konstrukce a řízení společnosti; vedle dodávek pro skupinu Glaverbel byly realizovány projekty i pro další firmy (Splintex Belgium, Hero-Glas, Německo,Fleischle, Německo)

1999

 • Účast na výstavě interGLASSmetal FENESTRATION world, Atlanta v USA; získán kontrakt na dodávky strategických surovin pro Glaverbel Czech a.s.; dílčí účast na projektu rekonstrukce studeného konce linky na výrobu ornamentního skla pro závod Barevka, dodávka technologie opracování skla pro firmu JAAN, Koszalin v Polsku

1998

 • Dochází k dalším změnám ve společnosti; zaniká SkloPan fyzická osoba, SkloPan s.r.o. je přejmenována na Liberecké sklářské stroje s.r.o., která zakládá dceřinou společnost CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. firma vystavuje na 15. mezinárodní výstavě Glasstec 1998 v Düsseldorfu v Německu; zahájena spolupráce se Sekurit Saint Gobain zahájen vývoj a výroba strojů na prokládání skel papírem

1997

 • Slavnostní zahájení provozu nové recyklační linky na ploché sklo v Chudeřicích; v tomto roce vzniká nová divize - doprava; dodávka separátní řezárny B0 pro ploché sklo do Glavunion a.s., závod Řetenice

1996

 • Soukromá firma SkloPan zakládá SkloPan s.r.o. a vstupuje další společník i-glas, s.r.o., vstupuje 55% do firmy B P R-Bohemia public relation s.r.o.; následně je investováno 70 milionů Kč do recyklační linky v Chudeřicích a 20 milionů Kč do CNC technologie na obrábění maket; realizace kontrolní linky za kalící pecí GLASTECH v Thoraxu Chudeřice

1995

 • Stěhování do nově zrekonstruovaných prostorů Na Zvonku 788 v Liberci a nákup speciální technologie pro CNC opracování skla MASTER EDGE; dodávky nestandardních technologií pro Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s. a Thorax Chudeřice

1994

 • Nákup vlastních výrobních prostorů Na Zvonku 788 v Liberci a zahájení výroby CNC řezání, pásových a fazetovacích brusek

1993

 • Založena firma i-glas, s.r.o., pro sklenářské práce a návrhy interiérů, následovalo získání dalších prostor na kolejích VŠ a zahájení výroby automatických vrtacích uzlů pro Thorax Chudeřice

1992

 • Proběhla realizace prvních nestandardních projektů pro VÚSU Teplice pracoviště Liberec

1991

 • V tomto roce se datuje vznik firmy SkloPan, kterou v květnu založil Ing. Zbyšek Panchartek za účelem stavby strojů s mechanickým pohonem, byly pronajaty kanceláře a vývojové dílny na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a zahájen, vývoj a výroba ruční vrtačky na ploché sklo
 
Copyright © 2008-2022, SKLOPAN LIBEREC, a.s.